Disclaimer ADYA World

Op deze pagina geven we de bezoeker van de website aan onder welk voorbehoud we de informatie en de producten aanbieden.

Intellectuele eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie alleen hergebruiken mits toestemming van RDBS en met toepassing van de dwingende bepalingen van auteursrecht en andere toepasselijke regelgeving. Voor de toestemming is een schriftelijke bevestiging van RDBS noodzakelijk voor alle hergebruik van informatie, foto’s, recepten, getuigenissen en andere onderdelen van deze website. Alle intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan RDBS en de daartoe door haar aangestelde partners.

Geen garantie op juistheid.

Voor de prijzen die vermeld staan op deze website geldt dat wij streven naar een zo accuraat mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die zijn ontstaan door programmeer- of typfouten kunnen nooit aanleiding geven tot een claim op of veronderstelling van contract of overeenkomst met RDBS. De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. RDBS behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. RDBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar wij via (hyper)link naar verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, vindt u de laatste versie terug op de website.

RDBS – 2019